Biuro Ubezpieczeń "Ekspert" Mielec, ul. Sandomierska 17
Dlaczego My?Dowiedz się więcej o UbezpieczeniachJak do nas trafić.
Ubezpieczenia i nie tylko - Oferta dla Firm.Obecnie dostępne Firmy Ubezpieczeniowe w Naszy Biurze.Zapraszamy do współpracy firmy i osoby fizyczne.Właśnie otworzyliśmy Punkt Opłat - Zapraszamy!Zadzwoń lub odwiedź Nas w Biurze, ul. Sandomierska 17.Zgłoś szkodę, adresy wszystkich firm ubezpieczeniowych

Ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dotacjami Skarbu Państwa.

Zadzwoń: 17 585 41 44!

Podstawą prawną ubezpieczenia z dopłatami budżetu państwa jest Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2005, Nr 150, poz. 1249 z późn. Zmianami).

 

Co ubezpieczamy?
Ubezpieczeniem mogą być objęte uprawy zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych oraz bydła: świnie, owce, kozy i konie.

 

Od czego ubezpieczamy?
Ubezpieczenie upraw rolnych - ubezpieczenie obejmuje ubytki ilościowe w plonie głównym roślin uprawnych, bezpośrednio powstałe w wyniku ryzyk: huraganu; powodzi; deszczu nawalnego; gradu; pioruna; lawiny; obsunięcia się ziemi; suszy; ujemnych skutków przezimowania; przymrozków wiosennych.

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich - zwierzęta określone w umowie są ubezpieczone od szkód powstałych wskutek: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

 

Ogólne warunki ubezpieczenia upraw rolnych z dopłatą budżetu państwa zakładają odpowiedzialność przy szkodach już od 10% ubytku w plonie (w szkodach spowodowanych suszą od 25% ubytku w plonie). Dodatkowo potrącany jest udział własny w wysokości 10%.

 

Istnieje możliwość wykupienia specjalnych klauzul szczególnych w odniesieniu do ryzyka gradu oraz przymrozków wiosennych. W przypadku wykupienia klazuli szczególnej w ryzyku gradu oraz przymrozków wiosennych odpowiadamy już od 8% ubytku w plonie, a udział własny w tych szkodach zostaje zniesiony dla szkód częściowych.

 

Zalety ubezpieczenia z dopłatami:

 

 

Strona zaprojektowana przez Firmę CompSpec